აირჩიე სართული
8 7 6 5 4 3 2 1 -1P -2P
A
B
C
D
სართული
ხელმისაწვდომია:
2
დეტალური ძებნა
სახლი ბინა No სართული ოთახები ფართი სტატუსი ფასი
A
01A 1 4 125.32 მ2 დაჯავშნილია
847 142 ₾
A
02A 1 4 93.28 მ2 ხელმისაწვდომია
435 320 ₾
A
03A 1 3 77.82 მ2 დაჯავშნილია
423 363 ₾
A
04A 1 4 119.69 მ2 ხელმისაწვდომია
691 987 ₾
A
05A 1 4 113.48 მ2 დაჯავშნილია
690 218 ₾
A
06A 2 3 76.68 მ2 ხელმისაწვდომია
438 327 ₾
A
07A 2 2 52.19 მ2 გაყიდულია
A
08A 2 4 89.23 მ2 გაყიდულია
A
09A 2 4 99.17 მ2 ხელმისაწვდომია
503 854 ₾
A
10A 2 3 84.53 მ2 ხელმისაწვდომია
456 151 ₾
A
11A 2 3 89.03 მ2 ხელმისაწვდომია
534 729 ₾
A
12A 3 4 107.32 მ2 გაყიდულია
A
13A 3 4 88.98 მ2 დაჯავშნილია
458 040 ₾
A
14A 3 4 98.97 მ2 გაყიდულია
A
15A 3 2 59.27 მ2 ხელმისაწვდომია
370 483 ₾
A
16A 3 3 87 მ2 ხელმისაწვდომია
537 451 ₾
A
17A 4 3 88.33 მ2 გაყიდულია
A
18A 4 4 88.94 მ2 გაყიდულია
A
19A 4 4 98.92 მ2 ხელმისაწვდომია
606 260 ₾
A
20A 4 2 61.9 მ2 ხელმისაწვდომია
393 347 ₾
A
21A 4 2 68.89 მ2 დაჯავშნილია
451 100 ₾
A
22A 5 5 132.78 მ2 ხელმისაწვდომია
885 639 ₾
A
23A 5 3 74.65 მ2 გაყიდულია
A
24A 5 4 96.08 მ2 გაყიდულია
B
25B 2 3 98.17 მ2 ხელმისაწვდომია
531 420 ₾
B
26B 2 3 92.96 მ2 დაჯავშნილია
541 132 ₾
B
27B 2 2 73.06 მ2 ხელმისაწვდომია
361 153 ₾
B
28B 3 3 98.18 მ2 ხელმისაწვდომია
536 528 ₾
B
29B 3 3 92.83 მ2 ხელმისაწვდომია
516 520 ₾
B
30B 3 2 72.68 მ2 დაჯავშნილია
378 831 ₾
B
31B 4 3 88.24 მ2 გაყიდულია
B
32B 4 3 92.67 მ2 ხელმისაწვდომია
536 741 ₾
B
33B 4 4 102.6 მ2 ხელმისაწვდომია
621 691 ₾
B
34B 5 3 97.32 მ2 ხელმისაწვდომია
580 237 ₾
B
35B 5 3 92.51 მ2 ხელმისაწვდომია
556 693 ₾
B
36B 5 4 102.55 მ2 დაჯავშნილია
582 820 ₾
B
37B 6 3 87.72 მ2 გაყიდულია
B
38B 6 3 92.38 მ2 ხელმისაწვდომია
554 801 ₾
B
39B 6 4 102.55 მ2 დაჯავშნილია
604 504 ₾
B
40B 7 3 97.32 მ2 დაჯავშნილია
623 677 ₾
B
41B 7 3 92.19 მ2 ხელმისაწვდომია
615 541 ₾
B
42B 7 4 102.55 მ2 ხელმისაწვდომია
636 572 ₾
B
43B 8 4 204.21 მ2 დაჯავშნილია
1 447 643 ₾
C
44C 2 3 102.01 მ2 ხელმისაწვდომია
447 976 ₾
C
45C 2 2 64.36 მ2 დაჯავშნილია
323 459 ₾
C
46C 2 2 63 მ2 ხელმისაწვდომია
309 919 ₾
C
47C 3 3 101.9 მ2 ხელმისაწვდომია
449 137 ₾
C
48C 3 2 64.12 მ2 ხელმისაწვდომია
322 583 ₾
C
49C 3 2 63 მ2 დაჯავშნილია
321 637 ₾
C
50C 4 4 101.98 მ2 ხელმისაწვდომია
570 614 ₾
C
51C 4 2 60.11 მ2 ხელმისაწვდომია
320 336 ₾
C
52C 4 2 74.21 მ2 დაჯავშნილია
414 670 ₾
C
53C 5 4 101.82 მ2 ხელმისაწვდომია
558 130 ₾
C
54C 5 5 142.41 მ2 დაჯავშნილია
787 202 ₾
C
55C 6 4 101.66 მ2 დაჯავშნილია
631 334 ₾
C
56C 6 5 142.41 მ2 ხელმისაწვდომია
816 538 ₾
C
57C 7 5 230.31 მ2 ხელმისაწვდომია
1 530 794 ₾
D
58D 2 3 101.88 მ2 ხელმისაწვდომია
470 325 ₾
D
59D 2 3 92.95 მ2 ხელმისაწვდომია
434 606 ₾
D
60D 2 4 130.2 მ2 გაყიდულია
D
61D 3 3 101.98 მ2 ხელმისაწვდომია
473 462 ₾
D
62D 3 3 92.79 მ2 დაჯავშნილია
436 820 ₾
D
63D 3 2 52.93 მ2 ხელმისაწვდომია
313 458 ₾
D
64D 3 2 66.51 მ2 დაჯავშნილია
362 607 ₾
D
65D 4 4 102.15 მ2 ხელმისაწვდომია
575 375 ₾
D
66D 4 3 92.33 მ2 ხელმისაწვდომია
511 889 ₾
D
67D 4 3 104.73 მ2 დაჯავშნილია
639 324 ₾
D
68D 4 2 66.3 მ2 დაჯავშნილია
428 169 ₾
D
69D 5 4 101.98 მ2 დაჯავშნილია
536 375 ₾
D
70D 5 3 92.33 მ2 ხელმისაწვდომია
511 723 ₾
D
71D 5 4 144.77 მ2 ხელმისაწვდომია
878 984 ₾
D
72D 6 4 101.78 მ2 ხელმისაწვდომია
577 790 ₾
D
73D 6 3 91.96 მ2 დაჯავშნილია
547 744 ₾
D
74D 6 4 144.41 მ2 ხელმისაწვდომია
919 343 ₾
D
75D 7 5 209.54 მ2 ხელმისაწვდომია
1 396 897 ₾

დაგვიკავშირდით

სახელი
ტელეფონის ნომერი
E-mail*
შეტყობინება